Rösta på det DU tror på!

Rösta på det DU tror på!
Photo by Element5 Digital

På sociala medier läser jag inlägg efter inlägg som lyder ungefär i stil med att ”Rösta på valet 2018!”, med tillägget ”… Så inte Sverigedemokraterna kommer till makten!”.

Och även om jag förstår den goda avsikten med den uppmaningen – och trots att jag själv kan känna rädsla inför vad detta valet kan komma att utmynna i – så förbryllar det resonemanget mig ändå. 

Jag tror på demokratin

Jag tror på yttrandefriheten och demokratin eftersom jag är övertygad om att det finns många som kan och vet så mycket mer om ämnen som jag inte har någon som helst kunskap om.

I grunden är jag liberal socialist (och givetvis feminist), vilket innebär att jag ser det som lika viktigt att ha såväl statliga organisationer, men också ett fritt företagande (utan statlig inblandning). Jag tror att båda delarna behövs, eftersom de olika typerna av organisationer har olika mål och högre syften!

Men jag tror också på demokrati och yttrandefrihet, vilket i sig innebär för mig att jag inte tror att jag vet bäst, gällande alla ämnen. Jag kan många saker, och är bra på mycket, men det finns också många saker som jag inte kan. Exempelvis är jag inte medicinskt utbildad, och skulle aldrig ha kunnat bli en särskilt bra läkare. Jag är inte heller expert på bilar, traktorer eller motorcyklar. Försök diskutera flygplan med mig, och jag skulle kanske uppfatta 15% av vad du sa – för jag är helt enkelt inte varken särskilt intresserad eller har någon särskild kunskap inom det teknikområdet. Jag har inte heller kunskap om hur det är att växa upp med en missbrukare i familjen, ett syskon som har cancer eller hur det är att ha föräldrar av adlig börd. Jag vet inte hur det är att ha satsat alla sina pengar på något – för att sedan ha förlorat precis allt. Jag vet inte heller hur det är att bygga upp ett framgångsrikt, globalt företag, och vad det är som verkligen behövs för att lyckas.

Jag vet och kan helt enkelt inte allt, och det är också därför som jag tror på demokratin. Jag tror på att alla bör få leva på lika villkor. Jag tror på att samhället långsiktigt vinner på statliga subventioner och insatser så att medborgare ges lika förutsättningar, och så att rätt personer långsiktigt hamnar på rätt plats. För jag vill att den matematiskt intresserade ska kunna utbilda sig till civilingenjör, och att den som brinner för att få hjälpa barn till världen ska ges förutsättningar till att kunna arbeta med det – oavsett ekonomisk bakgrund. Jag vill att rätt person hamnar på rätt plats i samhället så att jag själv kan få den professionen jag behöver när jag blir sjuk, så att min son kan få de bäst lämpade lärarna när han går i skolan och så att min bil kan fungerar felfritt tack vare den bästa tänkbara bilreparatören. Jag vill också att mina vänner och jag kan leva på lika villkor, så att mina vänner får tak över huvudet, rätt hjälp när sjukdomen slår till och lika möjligheter till att utbilda sig.

För jag tror att i ett demokratiskt samhälle så infinner sig gynnsamma förutsättningar i samhället för alla, och en optimal harmoni som inte går att uppnå på andra sätt. Och denna harmoni kan endast uppnås genom att alla människor får leva på lika villkor, och får göra sina röster hörda. För annars så lever vi inte i en demokrati.

Jag tror på DIG

Därför så uppmanar jag ALLA att rösta i detta valet, och att rösta på det som du själv tror på!

Jag uppmanar dig att rösta på det som partiet som du sympatiserar mest med, i partiernas sakfrågor. Jag uppmanar dig att rösta på de personer som du känner mest förtroende för. Jag uppmanar dig att rösta på det partiet som DU tror kan skapa det samhället som DU önskar se.

Osäker på hur dina värderingar stämmer överens med partiers sakfrågor? Gör ett snabbtest på dig själv och partierna med SVT: s Valkompass!

För jag tror på demokratin och yttrandefriheten. Jag tror på att du kan och vet bäst, gällande vad det är som du ser att du själv – och samhället du lever i – behöver. Jag tror på dig.

Så använd din röst väl, på valet 2018 – och rösta på det som DU tror på!