Mina framgångstips!

Skapa dina egna möjligheter 

Om du studerar film och inte får ett filmjobb, så hitta på ett eget filmprojekt och genomför det! Berätta sedan i CV:t, PB:t och på anställningsintervjun om vad du gjorde, hur det gick och vad du lärde dig. Oavsett utfallet av projektet så växte du säkert i ditt försök att genomdriva det, och dina självinsikter kommer att inspirera både framtida arbetsgivare och kollegor. 

Våga be om hjälp

 Se dina arbetskamrater, vänner och bekanta som resurser. Det du inte kan känner du säkert någon som är bättre på, och tvärtom. Ingen kan allt. Hjälps åt för att ta er framåt! 

Lär dig sätta gränser

 Om du går in i väggen på grund av överbelastning så kommer ingen bli tacksam för det. Se till att du lär dig och utvecklas under din utbildning/ditt jobb, men kom ihåg att sömn, vila och återhämtning är lika viktigt att prioritera. Innebär det att du i perioder får välja vissa projekt framför andra så betyder det inte att dom inte kommer hända – bara att dom får planeras in i framtiden istället.