Kommunikationstrenden 2017

Kommunikationstrenden 2017
Photo by britt gaiser 

En trend jag tror är på uppgång inför år 2017 är fysiska möten. Om vi under det senaste årtiondet ägnat oss åt att försöka interagera via nätet så tror jag att nästa årtionde kommer handla om fysiska möten och grupper. 

Från att vi tidigare har försökt skapa ett individualiserat samhälle (under industrialiseringen) så längtar vi nu efter sociala sammanhang och grupper, vilket jag tror kommer sätta större press på företag till att ha fler events och fysiska, sociala plattformar. 

I företag kommer kundtjänst och marknadsavdelningsavdelning behöva samarbeta än mer och med målet att skapa en social plattform i företaget – både för de anställda och kunderna. Men nu också mer fysiskt. Såsom vi tidigare har kunnat se övergången från att musiktjänster i form av själva låten inte längre duger (på skivor eller Spotify, exempelvis), till att kunden nu vill få en upplevelse i form av exempelvis en konsert. 

I vårt samhälle idag studerar många (med allt färre lektioner – och därmed färre tillfällen för interaktioner med andra människor), många reser och flyttar långt bort för att få sina drömjobb på annan ort och jag tror att det i många fall leder till isolering och ensamhet. Sociala monster skapas – i negativ bemärkelse. 

Så min spådom, inom kommunikationsgenren, är att år 2017 kommer handla om att skapa möten och events! ✨