Kommunikationsspaning | Almedalsveckan 2018

Kommunikationsspaning | Almedalsveckan 2018

Almedalsveckan sätter ofta ramarna för vad det efterföljande årets samtal kommer handla om, inom respektive bransch. Och så är det förstås också även inom kommunikationsbranschen!

Almedalsveckan i Visby har varit, år 2018, och det är dags att presentera 2018 års sammanfattning av årets seminarier!

Vad handlar kommunikation om, år 2018-2019?

Om de stora samtalen i Visby förra året fullständigt handlade om Influencers och Fake news så handlade 2018 års stora samtal definitivt om värderingar, demokrati och artificiell intelligens. Väldigt spännande ämnen att ventilera, tillsammans med ämnet kommunikation!

Värderingar, Artificiell Intelligens och Kommunikation

Beroende på vem det är som skapar de tekniska förutsättningarna för hur vi kommunicerar digitalt påverkar givetvis hur Artificiell Intelligens kommer fungera under de kommande åren.

Hur vi ser på etik, moral och värderingar – som kraftigt kan skilja sig åt i olika kulturer och samhällen, men även inom länder – kommer att påverka hur Artificiell Intelligens påverkar vår kommunikation framgent.

Sveriges Kommunikatörer – Åsa Jamal, kommunikationschef, Telia Sverige; Olof Hernell, digitaliseringschef, EQT; Margareta Steinsvik, futurist och företagsledare, Bulls Press Group; Jan Artem Henriksson, medgrundare, SelfLeaders och Valuesmatch; Hanna Brogren, generalsekreterare, Sveriges Kommunikatörer

Exempelvis kan det komma att uppstå moraliska dilemman i olika situationer mellan teknik och etik. När programmerare programmerar bilar – kommer bilarna då att svara till olika länders värderingar när de kör över landsgränser, eller kommer bilarna förhålla sig till din bilkörning utifrån din personliga musiksmak?

När ingen code of conduct finns gällande Artificiell Intelligens, moral, etik, värderingar och kommunikation så finns det också många moraliska dilemman och beslut att ta för de som själva skapar de tekniska förutsättningarna – något som inte är hållbart i längden.

Det blir som ett moment 22. Vem kom först – hönan eller ägget? Etiken och moralen – digitalt eller i verkligheten?

Marknadsföreningen i Stockholm & Dagens Media – Marie Sommar, moderator, Vd, Marknadsföreningen i Stockholm; Maria Westman, moderator, Kommunikationsrådgivare, C by West; Camilla Wallander, Vd, Berghs School of Communication; Per Nilsson, Kommunikations- och marknadschef, Semcon; Erik Haglöf, Vd, Bohmans nätverk; Johanna Snickars, Kommunikationschef, Microsoft

Svenska Teknik & Designföretagen – Magnus Höij, Moderator, Svenska Teknik&Designföretagen; Linus Almqvist, Kommunikations- och marknadsdirektör, Ramboll; Emelie Mannheimer, Marknads- och Kommunikationschef, Tengbom; Emma Månson, Kommunikationschef, Sweco; Karolina Gerdin, Kommunikationschef, BSK; Linda Fritzner, Kommunikationschef, AIX; Sandra Plavinskis, Kommunikationschef, Tyréns

Ny Teknik & Sveriges Ingenjörer – Marcus Jerräng, chefredaktör, IDG; Daniel Akenine, säkerhets- och teknikchef, Microsoft; Åsa Schwarz, författare och säkerhetsexpert, Know IT; Per Danielson, samtalsledare, chefredaktör, Ny Teknik; Ania Obminska, samtalsledare, reporter, Ny Teknik; Monica Normark, programledare, andre vice ordförande, Sveriges Ingenjörer

En snabb slutsats vi kan dra av detta är förstås att AI, demokrati och kommunikation får naturliga länkar med varandra. Och tre branscher, som tidigare har känts vitt skilda – teknik, politik och kommunikation – tvingas plötsligt till att samverka och arbeta så nära varandra som möjligt, alltmer.

Även vilka vi ser upp till och följer via sociala medier kan också komma att påverka hur vi kommunicerar framgent, hur politiken påverkas – och vilken etik och moral som påverkar tekniken, som följd.

Demokratin hotad – är sociala medier räddningen?

Att demokratin har historiskt låg tilltro i Sverige och i världen är väl knappast en nyhet för någon. 

Att demokratin är hotad kändes också påtagligt under Almedalsveckan, när högt uppsatta politiker och Riksdagens Vice Talman fick en kommentar från en besökare som löd ”Jag tror inte längre på demokrati”, i ett sammanhang där sociala medier och politik diskuterades.

Sveriges Riksdag – Ewa Thalén Finné, Förste Vice Talman, Sveriges Riksdag, m fl.

På detta eventet var titeln ”Sociala medier och demokratin – symbios eller parasitförhållande?”.

Sociala medier hyllades inledningsvis av politikerna som en fantastisk plats för – som jag upplevde att det diskuterades i samtalet – ”vanliga människor att få uttrycka sin åsikt”, där ”politiker borde läsa”. Det gjorde mig en aning fundersam, så efter ”Jag tror inte längre på demokratin”-kommentaren så frågade jag de närvarande politikerna: ”Borde politiker finnas mer på sociala medier?”. Det blev en tyst och tillnärmelsevis chockad stämning, från politikernas håll.

Deras reaktioner på frågan gjorde mig väldigt förvånad, men vad som chockade mig mest var att närvaro på sociala medier verkade ses som något ”ofint”? Som om sociala medier vore till för de mindre belevade. Som om sociala medier inte var en plats för politiker att synas på. Som om sociala medier inte var en viktig plats för politiker att närvara på.

När politiker beskriver internet som det nya torget i samhället, där människor möts och för konversationer, så kan jag tycka att det är galet att samma politiker som uttrycker det samtidigt inte håller sig framme i debatten på sociala medier.

Det parti som är mest närvarande på sociala medier idag är Sverigedemokraterna. En av partiledarna som syns mest på sociala medier är Annie Lööf och en politiker som är starkt närvarande på sociala medier är Alice Bah Kuhnke.

Allt detta är jag övertygad om att vi kommer märka av i resultatet för valet, år 2018.

Idag har Influencers personliga make up-artister, fotografer och sociala medier-producenter som följer och dokumenterar vartenda steg de tar – vilket har visat sig vara finansiellt positivt.

Många Influencers använder också sina plattformar för att skapa debatt och engagemang, men också dialog. Margaux Dietz är en Influencer som har otroligt många följare, men är också en person som använder sin plattform till att intervjua olika politiker. På bilden nedan använder Dietz en helt ny frågefunktion på Instastories, som manar till dialog.

Margaux Dietz, Youtuber/Influencer 

Politiker – som har hela staber till sitt förfogande, likt framgångsrika Influencers – skulle också kunna skapa enorma, liknande effekter på sina sociala medier, partier, landets etik och moral – och i slutändan kanske till och med på demokratin.

Alternativa verkligheter lika verkliga som verkligheten

Borta är den tiden då torget var den enda mötesplatsen för människor att föra dialog på. Företagare och politiker måste sluta tro att det räcker att synas i TV och radio.

Vi har nått en tid då det inte längre duger att se verkligheten och internet som skilda verkligheter. För dessa olika verkligheter smälter båda alltmer samman. Om vi därtill adderar att Virtual Reality kommer bli allt vanligare så kan vi vara 100% säkra på att vi kommer bli alltmer benägna att uppfatta den digitala sfären som snudd på lika verklig som verkligheten själv.

Då behöver givetvis även politiker finnas där folket är, och där folket uppfattar verkligheten. Etik, moral och demokrati måste finnas både i Sociala medier, Artificiell Intelligens, Virtual Reality – och givetvis i verkligheten.

Dialog trendar på sociala medier

Min spaning om 2018 års stora kommunikationstrend handlar om att vi söker oss till alltmer verkliga möten – både i verkligheten och online.

Mina trendspaningar kvarstår, även nu, och efter den här veckans event så är jag också 100% säker på att vi kan addera begreppet ”Dialog” som en specifik spaning till 2018 års stora kommunikationstrender.

Dialog trendar på alla sociala medier, och sociala medier-plattformars insatser på att få den stora massan att kommunicera mer med varandra tycks inte ha en ände. Exempelvis utvecklar Instastories den ena efter den andra funktionen för att mana gemene individ till att föra dialoger. Är det kanske detta som blir räddningen för sociala mediers existensberättigande?

Dialog var också ett begrepp som trendade på årets Almedalsvecka, i en mängd olika variationer. Därför är det ett begrepp att fortsätta reflektera över, under det kommande året! För dialog kan te sig som ett relativt enkelt begrepp och en enkel sak att skapa och föra, men det finns en mängd hinder att reflektera över och överkomma, när olika typer av organisationer väljer att kommunicera med hjälp av dialog.

Och hur dialog bör gå till är det upp till oss alla – alltså hela folket – att avgöra. Det är min starka övertygelse att där vi bestämmer att där teknik finns, där bör även etik och moral, dialog, demokrati och politik finnas och kännas av, år 2018.

Annars kanske vi inom en snar framtid faktiskt vaknar upp till en alternativ verklighet. Och det kan vara en verklighet vi vaknar upp till redan under hösten 2018.

Maja Hurtighs Almedalsvecka 2018

Vilka seminarier var du på i år? Vilka insikter tar du med dig från årets Almedalsvecka?

Maja Hurtigh

Dagens snackisar – kommunikation, samhälle och politik

Arrangör: Nowa Kommunikation, Resumé, Novus Opinion

Dag: Varje morgon, 2-4/7 2018, 08:00 – 08:30

Plats: Kronstallgränd 4, ”Trädgården vid röda mattan” Seminarium Media/journalistik

Måndag 2/7 2018

De nya IT-brotten – hur ser de ut?

Arrangör: Microsoft AB

Dag: 2/7 2018, 10:00 – 10:45

Plats: Södra kyrkogatan 3

AI och digitalisering kräver ny kommunikation

Arrangör: Sveriges Kommunikatörer

Dag: 2/7 2018, 11:00 – 12:00

Plats: Best Western Strand Hotel, Strandgatan 34

Kommunikationsutmaning – hur kommunicerar vi samhällsnytta?

Arrangör: Svenska Teknik & Designföretagen

2/7 2018, 13:00 – 13:45

Plats: Almedalens Hotell, Strandvägen 8, ”Tjänsteföretagens hus” Seminarium Annat

Vad betyder digitaliseringen av samhället för marknadsföring och kommunikation?

Arrangör: Marknadsföreningen i Stockholm, Dagens Media

Dag: 2/7 2018 15:15 – 16:00

Plats: Hamnplan, H204

Tisdag 3 juli 2018

Har politiken fått upp ögonen för den nya tidens makthavare?

Arrangör: Dagens Media

Dag: 3/7 2018 10:00 – 10:45

Plats: Hamnplan, H204

Varumärket, kommunikatören och etiken

Arrangör: Sveriges Kommunikatörer

Dag: 3/7 2018 11:00 – 12:00

Plats: Best Western Strand Hotel, Strandgatan 34

Sociala medier och demokratin – symbios eller parasitförhållande?

Arrangör: Sveriges Riksdag
Dag: 3/7 2018 13:30 – 14:15
Plats: Hamnplan H230

Är ett hållbart företag och hållbarhetskommunikation, ett framgångsrecept eller ett nödvändigt ont?

Arrangör: Marknadsföreningen i Stockholm, Dagens Media

Dag: 3/7 2018 15:15 – 16:00

Plats: Hamnplan, H204

Onsdag 4 juli 2018

Vilka är möjligheterna och riskerna med AI när Sveriges städer ska bli smartare?

Arrangör: Ny Teknik, Sveriges Ingenjörer

Dag: 4/7 2018, 09:45 – 10:15

Plats: Strandgatan 13

AI och etiken – ska vi reglera AI eller låta utvecklingen vara fri?

Arrangör: Ny Teknik, Sveriges Ingenjörer

Dag: 4/7 2018, 10:30 – 11:00

Plats: Strandgatan 13

Vill du se mer av min Almedalsvecka, år 2018?

Gå gärna in på min Instagram-profil majahurtigh och se min Almedalsvecka på höjdpunktssammanfattningen ”Almedalen 2018”! Och följ mig förstås gärna där också, för att ta del av fler snabba bilder och spaningar, framöver.

Maja Hurtigh och Mårten Westlund, Kommunikationschef, Västsvenska Handelskammaren

Stefan Engeseth, Författare till Sharconomics, och Nina Jansson, Författare och LinkedIn-expert

Var du på Almedalsveckan 2018? Vilka seminarier deltog du i/var du på? Vilka insikter tar du med dig från i år?

Nyfiken på Almedalen 2017 års spaningar?

Almedalsveckan 2-5 juli 2017

Almedalsveckans ankomstdag

Andra dagen i Visby

Den tredje almedalsdagen

Sista dagen i Visby

Nyfiken på att få veta mer om Almedalsveckan? Läs gärna vidare på länkarna ovan!