Influencers In-house tar över

Influencers In-house tar över
Photo by A. L.

Det var ett tag sedan vi ventilerade begreppet ”Influencer”. Influencers är fortfarande ett relativt nytt fenomen i samhället, och det finns många olika slags Influencers. Men hur kan Influencers finansiera sina liv idag – och hur kommer influencers finansieras i framtiden? 

Influencers är ett annat ord för opinionsbildare, men med ordet ”Influencer” så avses vanligtvis en person som är aktiv via en blogg, Facebook, Instagram, LinkedIn eller Youtube, och som därmed har blivit en känd medieprofil.

”En influencer är en person som har en räckvidd utanför sin egen vänkrets. Det kan vara genom en blogg, Instagram, Youtube eller LinkedIn. Att har många följare innebär såklart inte att man automatiskt är en influencer – man måste också ha en påverkan på sina följare. Detta sker främst när följarna har förtroende för influencern.”

Elin Häggberg, December 2017

Influencers är alltså personer som både inspirerar och påverkar. Men fenomenet med Influencers blir allt bredare, och enligt mig så går vi just nu en helt annan typ av framtid till mötes, med Influencers som finansieras på helt andra vis än hur de finansieras idag.

Influencers framtid

Influencers affärsmodeller

Influencers gör ett enormt arbete, men får ofta en oskälig lön för sitt gedigna arbete. 

Linda Hörnfeldt skriver och tipsar om de vanligaste affärsmodellerna, för Influencers idag, i sin bok Yrke: Influencer – Så gör du karriär på nätet. Hörnfeldt listar de tre vanligaste affärsmodellerna för influencers som:

  1. Annonsörsdriven – En affärsmodell där en annonsör betalar för sin synlighet.
  2. Följardriven – En modell som bygger på att affären sker direkt mellan influencern och följaren, utan en tredje part involverad.
  3. Företagsdriven – En affärsmodell där företagen är kunderna, som inte får exponering i influencerns egna kanaler.

Hörnfeldt definierar också en mängd olika sätt för influencers att tjäna pengar på (eller för företag att tjäna pengar på influencers, om man så vill), som är vanliga idag.

En affärsmodell som Hörnfeldt beskriver tycker jag mig se blir allt vanligare. Ett annat tillvägagångssätt verkar inte finnas beskrivet någonstans, än så länge. Varken i Hörnfeldts bok eller någon annanstans.

Vilka Influencers är det jag syftar på då? Jo, vi talar förstås om Entreprenören/Egenföretagaren och – tadaa! – den Fastanställda/Chefen.

Influencers som ledare

Det handlar om ledarskap och ledare. Kvinnor som ledare. I historien så har kvinnors arbeten alltid nedvärderats.

Tidigare i historien så har mjuka värden ständigt nedvärderats som något ”kvinnligt” – och därmed något svagt, och kanske till och med onödigt.

Många influencers är kvinnor, och deras arbete har länge nedvärderats, tills helt nyligen, då man insåg att kvinnors mjuka värden och arbete faktiskt – surprise! – genererar pengar. Det var då Influencers kunde börja ta betalt för samarbeten med företag. Men så småningom insåg även influencers själva sitt verkliga värde och började tänka större. Och på så vis blev Influencers plötsligt också entreprenörer och egenföretagare.

Influencers som Isabella Löwengrip och Clara Lidström är exempel på influencers som gått från att finansiera sig genom annonseringar (nåja, de gör väl fortfarande annonssamarbeten också) till att finansiera sig genom att starta egna företag och verksamheter.

Influencers In-house

Nu ställer vi allt högre krav på företag att ta allt större samhällsansvar.

Vi förväntar oss goda val och snabb respons. Mjuka värden blir allt viktigare och hårda värden ser vi på med kritisk blick. Vi förväntar oss engagemang och personlig ton, och vi förväntar oss något nära och familjärt. Vi förväntar oss Influencers.

Vi förväntar oss Influencers

Så från att Influencers visade vägen för hur vi kan använda sociala medier så inser allt fler – både företagsägare, samt chefer och anställda – vilket värde influencers har för verksamheter, och vilka möjligheter som finns med Influencers för att skapa ökad lönsamhet för företag.

Parallellt så skapar allt fler företag också Inhouse-byråer, som arbetar för mer välfungerande kommunikation. Och något som jag tror kommer – efter att det har etablerats alltmer – är att företag också satsar alltmer på Inhouse Influencers.

När det sker så kommer det dels att ställa allt högre krav på hur företag behandlar och kommunicerar med sina fastanställda. Det kommer också ställa högre krav på löner och arbetsvillkor. Det kommer dessutom påverka relationerna inom och utanför företagen, men också förändra synen på ledare och vad vi kan förvänta oss av ledare.

När tror du företag satsar på egna In-house Influencers? Kan du se att det redan är på gång eller är det något som aldrig kommer att ske?