Alla som nu förvånas och förfäras, kom ner från piedestalerna

Jag trodde att Brexit skulle ske i somras och jag trodde Trump skulle vinna. Fick nu alltså rätt båda gångerna, men känns ändå overkligt. 

Undermåligt utbildningssystem och dåligt utformat valsystem tror jag är grunden till att Trump kunde vinna detta valet. 

Klassföraktet växer både överifrån och underifrån. 

Alice Teodorescu tycker jag uttrycker sig på ett väldigt bra sätt gällande detta valet: 

”I månader har Trumps anhängare hånats och idiotförklarats, de har utmålats som obildade (när blev det politiskt korrekt med sådant oförblommerat klassförakt?), ett demokratins bottenskrap. Nu har de använt sin demokratiska rättighet, och skyldighet. Oavsett vad den etablerade politikerklassen, journalistkåren eller någon annan tycker har de gjort sitt val. När ska etablissemanget börja ta dem på allvar oavsett vad man tycker om deras åsikter?

Precis som det är i Sverige; väljarna oroade sig för invandringen, Sverigedemokraterna var de enda som hörsammade, varpå övriga partier stoppade huvudet allt djupare i sanden, varför väljarstödet växte än mer eftersom deras oro avfärdades och hånades. När politikerna väl borstade bort gruset ur ögonen var det för sent.

Här står vi nu, med ett splittrat USA, ett splittrat EU, med människor som tappat hoppet och som inte vågar stå för sina åsikter ens när opinionsmätningsföretag frågar om vem de ska lägga sin röst på. Det är det riktiga problemet. Och det sorgligaste av allt är följande som sammanfattats väl av en bekant: ”De vann valet åt Trump men Trump kommer inte att vinna något åt dem. Till vad kommer de att vända sig då?”

Alla som nu förvånas och förfäras, kom ner från piedestalerna och inse att er förnekelse bidrar till skapandet av farliga politiker.

Enligt Martin Armstrong så skulle oroligheter och en inledning till ett tredje världskrig startat i oktober 2015, och onekligen ser det ut som om hans förutsägelser än så länge stämt överens med verkligheten. 

Hoppas Trump inte vill föra en fullt så aggressiv politik som han tidigare påstått sig vilja genomdriva.