Delad kunskap - fördubblad kunskap Om jag märker att andra har större fallenhet eller kunskap för ett ämne så söker jag mig till dom personerna!
Det här med statistik visade sig ju inte riktigt vara mitt favoritämne på kursen, men med lite hjälp och stöd från andra så har jag kunnat mästra det här ämnet långt mer effektivt än om jag hade försökt traggla vartenda steg i den här läroprocessen helt själv. Det är det som är så roligt med att kunna dela med sig av kunskap, kreativitet och framsteg i grupp – att det, enligt min erfarenhet, långsiktigt resulterar i att alla avancerar mycket fortare! 

Att hålla inne på kunskap är nog sällan värdefullt, utan jag tror att kunskapvärden ökar när det lärs ut av och till andra ?