Hur fungerar LinkedIns algoritmer?

Hur fungerar LinkedIns algoritmer?
Photo by Markus Spiske 

Med risk för att jag gräver min egen grav nu så vill jag ändå ifrågasätta hur LinkedIns algoritmer egentligen fungerar.

När jag skriver inlägg på LinkedIn och Facebook så kan jag se att en stor mängd personer läser inläggen och att statistiken rusar här, på medieplattformen. Men vem är det som delar inläggen? Under den senaste tiden så har jag  vid två tillfällen bett dig att hashtagga inlägg som du delar, för att kunna läsa vad du skriver om ämnena (eftersom jag är nyfiken på dina tankar), men hittar – tadaaa! – ingenting!

Visst händer det att personer delar och kommenterar med en taggning av mitt namn, och då ser jag det givetvis, men annars kan jag inte se vem som delar inlägg. När LinkedIn då rankar delningarna som 450 stycken, på ett inlägg som ingen använder en hashtag till, så börjar jag ana ugglor i mossen. Jag bad därför en kontakt till mig att undersöka saken! När hen kontrollerade den här medieplattformens sociala medier-plug in så stämde siffran överens med plug ins siffror från LinkedIn. Alltså misstänker jag att LinkedIn har skruvat upp algoritmerna på något vis, för att locka icke-användare till att se engagemanget som råder och därmed påverka dem till att också välja att börja använda LinkedIn! En – till synes – delning på LinkedIn verkar inte riktigt vara detsamma som vad en delning på Facebook är just nu. Jag känner till att Facebooks så kallade ”delningar” tidigare har handlat om en sammanslagen beräkning av en sidas engagemang, men att det idag handlar om ”riktiga” delningar.

På LinkedIns egen förklaring om statistiken, på sidan Statistik för delade inlägg, så finns det ingen information att tillgå om möjlighet till att se antalet delningar på inlägg.

Nog för att det är roligt med hög aktivitet här på majahurtigh.se, och på LinkedIn, men statistik som endast finns till för att kittla mitt ego och dra i nya LinkedIn-användare är ju inte lika roligt för mig som sant engagemang. Jag vill veta vad som engagerar dig, som läser här, på riktigt.

Vad tror du? Hur tror du att LinkedIns algoritmer fungerar?