Härskarteknik - så bemöter du härskare

Härskarteknik - så bemöter du härskare

Nyligen fick jag det stora nöjet att äntligen få höra en föreläsning från retorikbyrån Snacka Snyggt med grundaren själv, Elaine Eksvärd! Föreläsningen hölls i samarbete med Byråsamarbetet, som Ung Media Sverige är en del av, här i Göteborg.

Det var en otroligt spännande föreläsning, och kände igen mig i mycket som sades på scenen. Jag har personligen både omedvetet härskat, och blivit regelbundet härskad över, med alla möjliga typer av härskartekniker. Därför har jag tidigare uppskattat och haft stor hjälp av Elaine Eksvärds bok Härskarteknik, för att bättre kunna bemöta härskarteknik!

Men att få höra Eksvärds föreläsning – och få tillfälle för att öva på att besvara härskarteknik – var också otroligt nyttigt. För att bemöta härskarteknik är väl något av det svåraste vi måste lära oss att hantera, i alla typer av relationer.

Så därför vill jag nu återge några av de härskartekniker som kom upp på föreläsningen, och tipsa om hur Eksvärd rekommenderar att vi ska bemöta dem!

Härskarteknik med Elaine Eksvärd

Något som är bra att ha med sig när en tänker på härskarteknik är bland annat att alla typer av personer kan både härska, och vara härskare. ”Härskarteknik har inget kön”, enligt Eksvärd. Något som är helt rimligt att poängtera, tycker jag.

När man tänker på härskarteknik så tänker en sig ofta kanske en tjock gubbe i kostym som härskar, men det är ju verkligen långt ifrån verkligheten. I mitt liv så har jag mött många kvinnor som härskat, och det är ju också obehagligt att uppleva.

Elaine Eksvärd menar också att härskarteknik kan användas både medvetet och omedvetet. Därför är det nyttigt att rannsaka sig själv och sitt eget beteende, för att inte köra över folk i framtiden, även om de egna intentionerna är goda.

Projiceringsmetoden

Problem

Den här härskartekniken uppstår när du ger någon saklig kritik, som besvaras med attityden att ”Det är inte jag – det är du”. Med andra ord så kanske du säger till någon att ”Det där du gjorde förra veckan var inte så bra”, vilket besvaras i stil med att ”Fast det DU gjorde förra veckan var inte heller så bra!”.

Så fort du väljer att besvara det så har härskaren vunnit diskussionen genom att flytta fokus från sig själv till någon annan. Detta är exempelvis vanligt i nära relationer. När en part säger att ”Förra veckan så dammsög du inte en enda gång”, så besvaras det kanske med ”Fast du dammade inte en enda gång förra veckan”.

Problemet här är att anklagelser plötsligt haglar, utan att något problem blir löst.

Lösning

Så när projiceringsmetoden uppstår så kan du helt sakligt svara att ”Det kan hända att det är så, men nu pratar vi om det här som DU gjorde förra veckan, som inte var så bra. Nu diskuterar vi det först, så kan vi diskutera ditt ämne senare.”

På så sätt så återgår man till ämnet som var viktigt att diskutera just nu.

Martyrskap

Problem

Detta uppstår när orden ”Det du gjorde förra veckan var inte så bra” besvaras med tårar, suckar och uppgivenhet. Det är förstås något som ska tas på allvar och är i sig inte en härskarteknik.

Men när det här händer varje gång som problem lyfts – och behöver diskuteras för att lösas – så kan ju det bli ett arbetsmiljöproblem på en arbetsplats.

Lösning

Den bästa lösningen gällande den här typen av problem är att den som svarar med snyft och tårar behöver lära sig skilja på sak och person, och stärka sin självkänsla för att inte må dåligt så fort problem kommer på tal.

Men eftersom vi ofta inte kan ändra på andra så kan vi förmildra kritiken genom att ge den på ett annorlunda sätt. I vanliga fall är vi snabba med att ge kritik genom att ofta säga att ”Det här gjorde du bra, MEN det här behöver förbättras”. Det känns ju bra att få den positiva feedbacken, men när vi sen får den negativa feedbacken så ger den en dålig känsla efter samtalet ändå. Därför kan vi hjälpa den som får kritik genom att kasta om kritiken! Istället kan vi – även generellt sett – öva oss på att ge bättre feedback genom att vända på meningen!

Så nästa gång du ska ge kritik till någon, så säg först det negativa, för att sedan säga det positiva sist. Då landar förhoppningsvis budskapet bättre! Så säg istället att ”Du kan behöva förbättra det här, MEN det var riktigt bra jobbat!”.

Då lämnar ni båda samtalet med en bättre känsla i magen.

Komplimangmetoden

Problem

Den här härskartekniken uppstår när härskaren exempelvis säger att ”Du är så bra på det här! Kan inte du göra det?”.

Det som händer när härskaren ger andra komplimanger är att den som fått komplimangen tror att den är skyldig den andra något. Det gör att den som blir härskad per automatik svarar ”Åh, absolut! Jag kan hjälpa dig”, samtidigt som det därmed plötsligt uppstår en destruktiv relation. ”Men varför då?” tänker du kanske nu. ”Det är väl trevligt att få komplimanger?” Och ja, det är det ju förstås.

Men komplimanger borde man ge när personer faktiskt har gjort något bra, och inte spara på komplimangerna till när vi själva vill ha något av den andra.

Lösning

Men vad ska vi svara på den här typen av skenbart trevliga komplimangen? Jo, nästa någon kommer fram till dig och säger något i stil med att ”Du är så bra på det här! Kan inte du göra det?” så kan du med gott samvete enkelt svara ”Tack! Tyvärr kan jag inte göra det.”

För en komplimang ska inte kosta dig flera timmars överarbete och sjukskrivningar, utan det enda en komplimang kostar är ett ”Tack!”.

Stereotypmetoden

Problem

Stereotypmetoden uppstår när individer förenklas till utseende, nationalitet, kön, sexualitet, handikapp, etcetera. När någon låter sina förutfattade meningar påverka deras omdöme av en person.

Lösning

Du besvarar detta enklast med vänlig nyfikenhet! Svara alltså på de förutfattade meningarna personen har med nyfikna frågor, i stil med exempelvis ”Hur tänker du när du säger så?”, direkt till härskaren.

Om du befinner dig i en grupp av personer som behandlar någon stereotypt kan du exempelvis lyfta ämnet genom att säga att  ”Har ni också märkt att vi gör såhär?”.

Uteslutningsmetoden

Problem

Uteslutningsmetoden uppstår när en specifik person utesluts i samtal genom att härskaren kanske håller armarna i kors, tittar bort, ser på mobilen, himlar med ögonen, går iväg eller liknande varje gång den här specifika personen talar.

Lösning

Eftersom detta ofta handlar om kroppsspråk så är det enklaste att lyfta den implicita, subtila kommunikationen för att lyfta det dolda till ljuset. Exempelvis kan man säga att ”Kan du titta på mig när du/jag pratar?”, för att uppmärksamma att man sett vad som händer och vill få den uppmärksamhet som man förtjänar.

Trovärdighetsförstärk

Problem

När exempelvis stereotypmetoden eller uteslutningsmetoden uppstår så kan det vara svårt att – som utesluten – vara den som bryter beteenden som en möter. Därför kan det vara bra att, i exempelvis jobbsammanhang, skapa en norm på arbetsplatsen att medarbetare arbetar med att aktivt trovärdighetsförstärka andra.

Lösning

Så när man ser härskarteknik av de olika typerna uppstå – att exempelvis en kund endast tittar på/talar med en part i samtalet så kan den som har fått uppmärksamheten svara på frågor med att exempelvis svara att ”Det är en väldigt intressant fråga! Det är definitivt Sandras område, så det borde du verkligen tala med henne om”, för att sedan vända dig till Sandra.

På det sättet så trovärdighetsförstärks Sandra, och arbetsbördan i arbetet blir mer jämnt fördelad.

Tidsmetoden

Problem

Den här härskartekniken uppstår när någon säger saker i stil med exempelvis orden ”Du som är så ung kan väl det här?” och ”Du som är så gammal kan väl inte det här?”, eller av typen av kommentarer som ”Du, jag har jobbat här i 20 år” och ”Du, du kanske har jobbat här för länge för att förstå detta nya”.

Lösning

Så när någon lyfter ålder så kan man exempelvis svara ”Varför poängterar du min ålder? På vilket sätt är det relevant i sammanhanget?”.

Och när någon menar att de vet bättre för att de jobbat längre på en arbetsplats eller dylikt, och menar att din idé exempelvis är sämre på grund av att din idé har testats (och misslyckats) tidigare, så kan du svara att ”Det kanske inte var rätt tajming då?”.

Självförvållad härskarteknik

Problem

Den här härskartekniken är av den typen som någon helt enkelt utsätter sig själv för. Den uppstår när någon säger saker i stil med ”Inte ska väl jag göra det”, eller säger saker som ”Jag har en liten snabb fråga, bara”.

Lösning

Om du känner igen dig i att du ofta använder härskarteknik på dig själv, så måste du öva på att inte utsätta dig själv för härskarteknik. Exempelvis får du öva på att sluta säga ”Jag har en liten snabb fråga, bara”, och att istället säga ”Jag har en fråga”.

Lita på att din fråga är viktig i sammanhanget, och ursäkta dig inte för att du tar plats.

Så bemöter du härskare

Härskarteknik kan användas av vem som helst, och kan användas både medvetet och omedvetet. Härskartekniken kan ge uttryck på många olika sätt, och behöver bemötas på olika sätt. Exempelvis kan härskartekniken uttryckas i form av röstläge, kroppsspråk och ordval.

Generella sätt att bemöta härskarteknik handlar om att lita på magkänslan om vad det är som sker, lyfta den subtila kommunikationen och att fråga vad personen menar eller vill uppnå med att bete sig såhär. Nyfikenhet är ofta nyckeln i sådana här situationer!

När härskare tystar fel personer

Jag höll nyligen själv även en föreläsning om härskarteknik, och det blev ett väldigt intressant samtal efteråt! Något otippat som kom upp efter det var dock om huruvida/när det är BRA att använda sig av härskarteknik. Kanske något oroväckande att jag inspirerade till att använda sig av härskarteknik, när mitt syfte med föreläsningen var att spegla hur man kan bemöta härskarteknik…

Generellt sett är jag själv inte är särskilt förtjust i härskarteknik, som fenomen. Dels upplever jag att det dödar all typ av kreativitet, men jag upplever också att det är väldigt destruktivt för samarbeten. Det tenderar att tysta personer som inte bör tystas, och ger ofta helt fel personer makt. Personer som helt enkelt inte vet bäst, men som ändå lyckas få sin vilja igenom, enkom på grund av härskartekniker.

Kortsiktigt så fungerar kanske härskarteknik bra, men långsiktigt så är jag övertygad om att det skapar destruktiva miljöer, relationer och samarbeten. Alltså miljöer och ”samarbeten” som leder till att fel beslut tas, och ”samarbeten” som i slutändan till och med ger dåliga slutresultat/-produkter. Den enda gången jag använder härskarteknik medvetet är då andra försöker utöva härskarteknik på mig. Annars försöker jag undvika det i allra största, möjliga mån.

En vän till mig menar att många ofta misstar bestämdhet för härskartekniker, och så kan det kanske också ofta vara. Eller? Vad är egentligen skillnaden på härskarteknik och bestämdhet?

Vad tycker du?

Kan det vara bra att använda sig av härskarteknik ibland? När är det ett typiskt bra tillfälle att använda sig av härskarteknik? När är det ett dåligt tillfälle?